Potrzebny mocarz!

Brama 12m światła, konstrukcja z profila 200x200x5, waga ponad 1500kg. Do obsługi ręcznej wymagała siły mięśni dwóch krzepkich mężczyzn przekazanej za pomocą łańcucha… Ulżył im napęd TITANO:)